Momenteel maken slechts drie lokale besturen gebruik van de mogelijkheid om GAS 5-boetes uit te schrijven. Dat zijn Mechelen, Willebroek en Lier. Dat lage aantal is volgens Rita Moors te wijten aan meerdere praktische problemen waarop de lokale besturen stoten. De regelgeving dient dus te worden aangepast, aldus Moors.

Omslachtig

De huidige procedure, termijnen en administratieve verplichtingen zijn te omslachtig. Elke overtreder moet het originele PV krijgen, dus met de natte politiehandtekening. De termijn voor de sanctionerend ambtenaar om de verweerschriften te verwerken is met 30 dagen ook te kort, waardoor sommige overtreders vrijuit gaan. Ook krijgen de overtreders geen herinnering bij niet-betaling. “Het is belangrijk dat deze zaken worden gestroomlijnd, vereenvoudigd en in lijn gebracht met andere procedures. Zo kan het gebruik van GAS 5 voor lokale besturen gemakkelijker worden gemaakt”, pleit Rita Moors.

Buitenlandse overtreders

Bij buitenlandse overtreders ligt de complexiteit nog hoger. De overtreder dient te worden aangeschreven in diens eigen landstaal en de identificatie van bestuurders neemt veel tijd in beslag. Dat moet sneller kunnen, vindt Rita Moors. Daarenboven is er geen wettelijk kader wanneer de buitenlandse bestuurder de boete niet betaalt. De betrokken wagen kan immers niet worden ingehouden, er kan geen onmiddellijke inning van de boete worden geëist, er is geen mogelijkheid tot tijdelijke bewaring en ook geen mogelijkheid om een wielklem te plaatsen.

Overdragen flitspalen

In verschillende gemeenten bevinden zich flitspalen die door het gewest niet (meer) gebruikt worden. Sommige steden en gemeenten zijn vragende partij om, in het kader van hun handhavingsbeleid, ook die flitspalen te gebruiken in functie van GAS 5. Het gewest wil die palen echter niet overdragen. Een lokaal bestuur zal doorgaans geen tweede flitspaal op dezelfde locatie plaatsen. Uiteindelijk wordt op die locatie dan vaak niet gehandhaafd op basis van GAS. Een eenvoudige oplossing zou zijn om ongebruikte flitspalen - al dan niet tegen vergoeding - over te dragen aan gemeenten die deze wensen te gebruiken. Op die manier kunnen er makkelijk bijkomende trajectcontroles gerealiseerd worden”, aldus Moors.