Een dossier kan pas geagendeerd worden op de ministerraad wanneer eerst een advies van de Inspectie van Financiën en van de begrotingsdiensten wordt afgeleverd. Zij moeten beoordelen of het gevraagde budget ook effectief aanwezig is en kan worden gebruikt. 

Recht op transparante communicatie

Loones probeert al maanden te weten te komen hoe vaak de regering-De Croo de adviezen naast zich neer legde. Pas na drie schriftelijke vragen én een parlementaire interpellatie antwoordde staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) op zijn vragen. “En dat terwijl voormalig staatssecretaris De Bleeker die cijfers gewoon direct aan het parlement gaf”, maakt Loones de vergelijking. “Ik roep de regering op om zo duidelijk en transparant mogelijk te communiceren over de begroting. Daar hebben alle belastingbetalers recht op.”

Regering-De Croo volgt adviezen van eigen experten niet

Nog uit de cijfers blijkt dat de Inspectie van Financiën en de begrotingsdiensten in 2022 wel 92 negatieve adviezen gaven en 975 voorwaardelijke adviezen. Tegelijk besliste de regering-De Croo om in 49 gevallen de adviezen van haar eigen experten niet te volgen.