De nieuwe regelgeving schaft een reeks voorwaarden af om een gebied te erkennen als zwemzone. Het gaat om de verplichting om stortbaden, sanitair, douchecabines en blustoestellen te voorzien. Ook de criteria voor de bodem, zoals een zandondergrond en een maximale hellingsgraad, gaan op de schop. 

Vrij zwemzone

In de wetgeving wordt een nieuwe categorie van zwemwater ingevoerd: de vrije zwemzone. Lokale besturen kunnen daarmee aan de slag om bijkomende locaties te voorzien. Het enige dat moet worden voorzien is een test van de waterkwaliteit, een toelating van de eigenaar of beheerder en een risicobeoordeling. Die moet worden goedgekeurd door Zorg en Gezondheid. Tegen eind maart gaat het loket open waar lokale besturen hun locaties kunnen aanmelden.

Volledige deregulering is stap te ver

Diverse actoren riepen de voorbije maanden op om zomaar overal in Vlaanderen zwemmen op eigen risico toe te laten. Er wordt daarbij onder meer naar Nederland verwezen als voorbeeld. Feit is echter dat in Nederland er ook meer accidentele verdrinkingen waren in 2020 dan in Vlaanderen. Ook per miljoen inwoners ligt het aantal verdrinkingen in Nederland hoger. Omwille van veiligheid en waterkwaliteit vindt de Vlaamse regering volledige deregulering dan ook een stap te ver.