Meten is weten

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelde de tussentijdse evaluatie op. “Meten is weten. Dit is een graadmeter voor de samenleving waarin we leven”, zegt Vlaams Parlementslid Sleurs. Eind 2017 waren 46 maatregelen lopende, zes maatregelen werden afgerond en 13 moesten nog worden opgestart.

De komende maanden zullen onder meer volgende beleidsinitiatieven nog worden uitgevoerd:

  • De uitrol van het Vlaams actieplan ter bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector
  • De afronding van het wetenschappelijk onderzoek naar geweld op kinderen en jongeren
  • E-learning module voor professionelen en huisartsen ter herkenning van intrafamiliaal geweld
  • Verdere ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld via 1712
  • Betere informatie-uitwisseling bij intrafamiliaal geweld via Family Justice Center
  • Uitbreiding van het vormingsaanbod voor justitieassistenten
  • Lancering van een subsidie-oproep ter ontwikkeling van een gezinsondersteunend aanbod in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken, met een structurele verankering binnen Kind en Gezin
  • Nieuwe (opvang)acties voor slachtoffers van tienerpooiers

Positief rapport

“Gendergeweld is moeilijk te bannen uit de samenleving, ondanks de grote inspanningen. Op 5 februari spreek ik over dit thema naar aanleiding van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking en vanuit mijn ervaring als politica én als universitair gynaecoloog. Dat Vlaanderen een redelijk positief rapport kan voorleggen, is alvast bemoedigend”, aldus Elke Sleurs.