Telkens nieuwe deadline

In een parlementaire hoorzitting in april 2017 zei de minister dat in het najaar van 2017 elke persoon met een beperking bij de inzage van zijn dossier automatisch zou kunnen zien wat zijn volgnummer is binnen de prioriteitengroep die werd toegewezen. Deze datum werd helaas telkens verschoven, moest Tine van der Vloet vast stellen. “In mei 2018 kwam er een nieuwe deadline en werd meegedeeld dat de gegevens pas vanaf 2019 beschikbaar zouden zijn. Nu blijkt echter ook dat slechts 1 op 8 wachtenden de benodigde info zal verkrijgen. Bovendien is het meedelen van de wachttijd – dus de tijd tot ze effectief het persoonsvolgend budget krijgen waar ze recht op hebben ook – de  eerstkomende jaren voor niemand aan de orde.”

Broodnodige informatie

Er bestaan drie prioriteitengroepen voor mensen die wachten op een persoonsvolgend budget. “Nu blijkt dat enkel aan twee groepen duidelijkheid zal worden verschaft. De personen in prioriteitengroep 3 – de grote meerderheid – blijven in het duister tasten”, zegt Tine van der Vloet. Een teleurstellend resultaat, vindt ze. “Zowel de bekendmaking van de informatie aan de mensen van groep 3, als de wachttijd voor alle betrokkenen, zijn immers broodnodig. Zo kunnen deze mensen te weten komen wanneer ze hulp kunnen inkopen en hoe ze hun zorg effectief kunnen plannen in de toekomst”, besluit Tine van der Vloet.