Oplossing voor jarenlange burgemeesterscarrousel in Linkebeek

Door Liesbeth Homans op 17 september 2015, over deze onderwerpen: Politiek, Lokale overheid, Democratie
Oplossing voor jarenlange burgemeesterscarrousel in Linkebeek

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft Yves Ghequière benoemd tot burgemeester van Linkebeek. Zo komt er eindelijk een einde aan de jarenlange burgemeesterscarrousel.

De problemen in de Faciliteitengemeente Gemeente met een speciaal taalstatuut. De bestuurstaalwet uit 1963 bepaalt in welke taal de contacten met de overheid moeten verlopen in een bepaald gebied van België. In een aantal gemeenten bestaat er een speciale regeling. Daar zijn 'faciliteiten' toegekend aan de anderstalige inwoners. Die mogen wettelijk een andere landstaal dan de streektaal hanteren in hun contacten met de overheid. Let wel: faciliteiten gelden enkel voor de inwoners, niet voor de bestuurders van die gemeenten! De N-VA wil geleidelijk komaf maken met die faciliteitenregelingen. faciliteitengemeente Linkebeek slepen al aan sinds 2007. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry (MR) tot tweemaal toe door de gemeenteraad als burgemeester voorgedragen. Maar die voordracht werd steeds door de Vlaamse Regering, daarin gesteund door de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State , geweigerd wegens overtredingen van de taalwetgeving.

Minister Homans stelde vervolgens de gemeenteraad van Linkebeek verschillende malen de vraag om een nieuwe burgemeester voor te dragen, om de onwettige situatie ongedaan te maken. De Linkebeekse gemeenteraad deed dit echter niet en bleef integendeel Damien Thiéry als waarnemend burgemeester aanduiden.

Respect voor de lokale democratie

Daarom benoemt minister Homans nu schepen Yves Ghequière tot burgemeester van Linkebeek. Ghequière werd in  2012 op de lijst van Thiéry verkozen met de op een na meeste voorkeurstemmen. Zo respecteert Homans de verkiezingsuitslag en toont ze respect voor de lokale democratie en de politieke machtsverhoudingen. “Ik hoop dat er zo eindelijk een einde komt aan de lang aanslepende kwestie van de niet-benoemde burgemeesters in de faciliteitengemeente”, besluit minister Homans, die de heer Ghequière veel succes wenst. “Ik ben ervan overtuigd dat hij met de nodige inzet, verantwoordelijkheid en respect voor alle inwoners van Linkebeek de gemeente waardig zal besturen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is