Automatisch de voordeligste berekening

De belastingvermindering voor kinderen ten laste wordt in principe verleend aan de partner met het hoogste inkomen. Maar als die over de grens werkt, levert dat geen fiscaal voordeel op omdat dit buitenlandse inkomen in België sowieso niet belast wordt. Voor feitelijk samenwonenden was dit geen probleem omdat zij zelf kunnen kiezen wie van beiden de kinderen fiscaal ten laste neemt. Gehuwden en wettelijk samenwonenden hadden echter geen keuze.

“Die ongelijkheid werken we nu weg”, zegt Johan Van Overtveldt. “De FOD Financiën zal voor de betrokken gezinnen steeds zelf de berekening maken om na te gaan bij wie de kinderen het beste ten laste worden genomen. Daardoor genieten grensarbeiders automatisch van de voordeligste berekening.”