“De studie toont aan dat de verdichting in de kernen aardig begint te lukken, maar dat de bescherming van de open ruimte een grote uitdaging blijft voor elk bestuursniveau. Zo merkt ze op dat er lokale besturen zijn die honderden ha open ruimte gebied hebben omgezet naar meer beton (industrie, wonen), terwijl we zo hard nood hebben aan open ruimte, extra bos en ruimte voor water”, aldus Zuhal Demir.

Vlaanderen geeft goede voorbeeld

“Elk bestuursniveau zal de mind shift moeten maken in het algemeen belang. Vlaanderen geeft alvast het goede voorbeeld, met de decretale bescherming van alle woonreservegebieden, de bescherming van de watergevoelige open ruimte gebieden, de Blue Deal en watertoets om de valleigebieden te beschermen én de beroepen tegen onverstandige vergunningen van lokale besturen. De ruimtebeslagsnelheid in Vlaanderen nam de afgelopen drie jaar af tot gemiddeld 3,8 hectare per dag. In de voorgaande driejaarlijkse perioden was dat nog telkens 5 hectare. Een daling met 24 procent en dus een goede zaak”, besluit Demir.

Extra middelen voor lokale besturen

De minister wijst er op dat lokale besturen met veel open ruimte van deze Vlaamse Regering éxtra middelen gekregen om ook die open ruimte te beschermen. Het OpenRuimteFonds mobiliseert tot 2040 meer dan 2,4 miljard euro extra voor deze lokale besturen. Samen met het lokale bouwshift fonds werd zo meer dan 3 miljard euro uitgetrokken voor die lokale besturen. “We roepen hen op die middelen ook effectief en efficiënt in te zetten, ook voor de bescherming van open ruimte dus en niet alleen om bijkomende gebouwen of parkings neer te zetten”, besluit ze.