Amazone is een vrouwenorganisatie die instaat voor de ondersteuning van andere organisaties die streven naar gendergelijkheid. Ze ontving vorig jaar zo’n 450.000 euro van het IGVM. Dat bedrag vormt zo’n 76 procent van het totaal aan subsidies die het IGVM jaarlijks toewijst. In de balans het boekjaar 2020 kon Depoorter vaststellen dat Amazone een positief saldo van zo’n 130.808 euro kon aanwenden om de gecumuleerde verliezen van voorgaande jaren af te lossen.  De vzw ontvangt jaar na jaar een subsidie van meer dan 450.000 euro, ondanks opmerkingen van het Rekenhof over dit, in het verleden zelfs niet door een begroting gestaafd, bedrag.

Naast de subsidies van het IVGM ontvangt de vzw bovendien een vergoeding van meer dan 300.000 euro voor de huur van de gebouwen. 

Onaanvaardbare geheimzinnigheid

“De vraag is of zoveel middelen wel proportioneel zijn met de noden en doelstellingen van de vzw. Toen ik daar echter naar vroeg, weigerde de staatssecretaris te antwoorden op onze vragen. Deze begrotingspost gaat maal vijf in vijf jaar tijd. Dat de staatssecretaris deze stijging met één miljoen euro niet kan of wil verklaren roept meer vragen op dan antwoorden”, zegt Depoorter. “Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt gesubsidieerd met belastinggeld. Transparantie van de besteding van die middelen is dus absoluut afdwingbaar én noodzakelijk. Ik accepteer deze geheimzinnigheid dan ook absoluut niet”, vervolgt Depoorter.