Het was voormalig minister Wouter Beke die maandag als laatste aan bod kwam in een hele reeks van hoorzittingen die werden georganiseerd door de Onderzoekscommissie Kinderopvang. “Uit alle hoorzittingen blijkt dat zwaarwichtige meldingen bij crèches onvoldoende werden opgevolgd. Ook de handhaving laat te wensen over. Vaak blijkt er een stevig gebrek aan sense of urgency. Dat roept heel wat vragen op”, aldus Freya Perdaens.

Voorzorgsprincipe moet primeren

“Voorheen werd met een sterke juridische blik naar de dossiers gekeken. Dat werd bevestigd door zowel de administratie, de zorginspectie en de voormalige minister. Het voorzorgsprincipe verdween te vaak naar de achtergrond. Daarover lijkt wel consensus te bestaan: dat principe moet opnieuw primeren. Het gaat hier over kleine kinderen, het kostbaarste geschenk van de ouders”, aldus Daniëls en Perdaens.

Aanbevelingen medio juli

Nu werkt de onderzoekscommissie aan conclusies. Die aanbevelingen moeten medio juli op papier staan. “Het is nu aan alle leden van de onderzoekscommissie om alle elementen samen te leggen en tot conclusies te komen. Daarop kunnen we voorlopig niet vooruitlopen. Er zijn wel een aantal zaken waarover alle partijen het eens zijn, zoals de gebrekkige opvolging of de uitwisseling van data tussen verschillende diensten. Die zaken moeten in de toekomst beter”, aldus Daniëls.

Start video