Onderhoudsgerechtigde kan voortaan rechtstreeks onderhoudsgeld krijgen van niet-betalende ex

Door Goedele Uyttersprot op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Justitie, Verandering
gezin scheiding

Dankzij een wetsvoorstel van Goedele Uyttersprot, dat unaniem is goedgekeurd in de Kamer, moet het bestaan van loondelegatie voortaan worden opgenomen in elk vonnis dat onderhoudsbijdragen vaststelt. Loondelegatie is een machtiging die door de vrederechter aan een ex-partner wordt verleend om bij de werkgever van zijn of haar echtgeno(o)t(e) het loon, of een deel ervan, rechtstreeks in ontvangst te nemen. “De bestaande wettelijke mogelijkheden om onderhoudsbijdragen af te dwingen, zijn veel te weinig gekend”, verklaart Uyttersprot. “Onderhoudsgerechtigden weten dankzij mijn voorstel precies wat ze kunnen doen als hun ex-partner niet betaalt.”

De cijfers liegen er niet om: elke dag worden gemiddeld zeven klachten geregistreerd voor familieverlating of het niet-betalen van onderhoudsbijdragen. “Te veel onderhoudsplichtigen betalen de onderhoudsbijdragen niet en doen al het mogelijke om zich eraan te onttrekken”, zegt Uyttersprot. “Hoewel de huidige wetgeving voorziet in een aantal alternatieve straffen om de onderhoudsgerechtigde aan te zetten tot betaling, stellen we vast dat er weinig of geen gevolg aan wordt gegeven.”

Justitie in mensentaal

“Het is belangrijk om onderhoudsgerechtigden en -plichtigen goed en duidelijk te informeren over hun wettelijke mogelijkheden”, vindt Uyttersprot. Daarom stelde zij voor om in het vonnis van de rechter, dat de onderhoudsbijdragen vaststelt, een clausule op te nemen die in mensentaal uitlegt wat de onderhoudsgerechtigde kan doen, wanneer de onderhoudsplichtige de alimentatie twee keer niet betaalt in het jaar voorafgaand aan het verzoek. Zo is het sinds 2010 al mogelijk om aan de rechter in dat geval een ontvangstmachtiging te vragen voor de verschuldigde geldsom. “Aan de rechter wordt dus de toelating gevraagd om de onderhoudsbijdrage automatisch en rechtstreeks van het inkomen van de onderhoudsplichtige te halen”, besluit het Kamerlid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is