West-Vlaanderen benadeeld

Een petitie met 25.000 handtekeningen kan op de agenda van de Kamer komen, waarna de indiener(s) kunnen gehoord worden. Hoewel de vraag in de petitie over een federale bevoegdheid moet gaan, moeten de nodige handtekeningen toch uit de drie verschillende gewesten komen. “Een federaal probleem in West-Vlaanderen of Luxemburg is dus zwaar benadeeld tegenover een federaal probleem in de regio rond Brussel, waar men makkelijker aan die gewestverdeling kan voldoen. De Noordzee is federale materie, maar vind daar maar eens voldoende handtekeningen voor in Wallonië”, redeneert Kamerlid Degroote.

Communautaire excuses

Hij spreekt van een absurd criterium en een overbodige en bijkomende grendel. “Burgerparticipatie wordt immers door communautaire excuses geblokkeerd. Nochtans zouden 25.000 handtekeningen tout court voldoende moeten zijn.”

Privacy aangetast

Bovendien werd er niet nagedacht over de privacy van petitionarissen. Het juridisch advies van de Kamer stelt nochtans dat voor een procedure van elektronische identificatie hiermee rekening moet worden gehouden. De vraag van de N-VA om het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit hierover te vragen, werd door alle partijen weggestemd. “Men kiest er dus bewust voor in te gaan tegen het Europees recht. Vlamingen worden zo niet alleen geminoriseerd, ook hun privacy wordt aangetast”, besluit Koenraad Degroote.