De zorgsector schreeuwt om extra werkkrachten, maar een EU-richtlijn maakte de inrichting van een laagdrempelige opleiding tot verpleegkundige niet evident. De Vlaamse Regering drong er daarom bij de federale regering op aan om een nieuw zorgprofiel te creëren: de basisverpleegkundige. De opleiding daarvoor moest eigenlijk al in september van start gaan, maar er kwam pas in oktober federale duidelijkheid over die toegestane handelingen. Vlaanderen is echter meteen aan de slag gegaan en heeft in recordtempo een nieuwe opleiding opgericht.

Sterk praktijkgericht

De nieuwe graduaatsopleiding ‘basisverpleegkunde’ combineert de stabiele financiering zoals die bestaat voor het secundair onderwijs, met het curriculum van een graduaat en de flexibiliteit van het hoger onderwijs. De opleiding wordt sterker praktijkgericht en zal studenten in drie jaar tijd klaarstomen om als basisverpleegkundige aan de slag te gaan. Afgestudeerden kunnen ook doorstromen naar de bachelor verpleegkunde, dankzij een bijkomende brugopleiding.

Jobkansen

Met een graduaat basisverpleegkunde op zak kunnen de afgestudeerden aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de thuiszorg of bij het Rode Kruis. Ze kunnen onafhankelijk werken in minder complexe zorgsituaties of in teamverband met bachelor-verpleegkundigen of artsen in complexere zorgsituaties.

Ook voor zij-instromers

Het nieuwe graduaat is geschikt voor jongeren die in het BSO of TSO reeds een zorgrichting gevolgd hebben, maar is daarnaast ook een optie voor wie een praktijkgerichte opleiding verkiest of voor zij-instromers. Er komen flexibele lestijden, die het makkelijker maken om een job te combineren met deze opleiding.

Laagdrempelige toegang tot beroep

“Dit was allesbehalve een ideale context, maar de zorgsector kampt wel met enorme personeelstekorten. We hebben dus alles gedaan wat we in deze omstandigheden konden doen”, zegt Weyts. “Er moet absoluut een laagdrempelige toegang tot de zorgsector zijn, zodat we meer verschillende profielen uitzicht kunnen geven op een zorgberoep.”