Slechts 1 op de 3 studenten behaalt een bachelorsdiploma binnen de vooropgestelde termijn van 3 jaar. Meer dan 1 op de 4 studenten die zich inschreven aan een van onze hogescholen of universiteiten verlaat ons hoger onderwijs zonder een diploma te behalen. Dat betekent heel veel verloren tijd en energie. Voor studenten, ouders en andere betrokkenen. “Daar willen we met de N-VA al lang iets aan doen”’, aldus Koen Daniëls.

Starttoetsen

Daniëls vestigt daarbij expliciet de aandacht op de starttoetsen. “Een starttoets geeft zeer waardevolle informatie aan de student voor de aanvang van de opleiding: over welke competenties beschikt hij en waar zitten mogelijke risico’s. Daar kan hij dan mee aan de slag via remediëring, studieadvies en studiebegeleiding.”

Viertrapsraket

Het decreet zet in op een zogenaamde viertrapsraket die Daniëls al sinds vorige legislatuur bepleit:

  1. De resultaten van het secundair onderwijs en het advies van de klassenraad.
  2. De oriënteringsproef voor leerlingen van het secundair onderwijs (Columbusproef).
  3. De starttoetsen, die verplicht zijn maar niet bindend. Het decreet veralgemeent de aanpak en maakt de starttoets voor sommige opleidingen zelfs bindend.
  4. Een snel heroriënteringstraject wanneer de student niet slaagt na een eerste evaluatieperiode, zodat studenten alsnog in een voor hen geschikte opleiding terecht kunnen.

Te flexibel

Koen Daniëls komt ook nog eens terug op de ‘knip’, waarbij studenten vanaf academiejaar 2023-2024 op het einde van hun tweede jaar geslaagd zullen moeten zijn voor alle vakken uit hun eerste jaar om te kunnen overgaan naar hun derde jaar. “Het systeem is de voorbije jaar te flexibel geworden”, zegt Daniëls, die er ook op wijst dat studenten ook recht krijgen op studieadvies op maat na slechte resultaten in hun eerste examenreeks, een persoonlijk gesprek met een trajectbegeleider en begeleiding.