Op dit moment telt Brussel 201 erkende opvanglocaties door de Vlaamse gemeenschap. In 75 gevallen bleek de opvang niet in orde met de taalwetgeving. Kind en Gezin liet weten dat uiteindelijk vijf crèches de deuren moesten sluiten omdat de taalproblemen niet werden opgelost. Om een vergunning te krijgen van Kind en Gezin moeten de verantwoordelijke en kinderbegeleiders van een crèche voldoende het Nederlands machtig zijn.

Oase van Nederlands

Ontvangt de crèche bovendien subsidies, dan moeten alle begeleiders Nederlands spreken. Voor crèches zonder subsidies is anderstalige opvang wel mogelijk, zolang de rest van de organisatie in het Nederlands gebeurt. Tavernier: “De kinderopvang is vaak de eerste plek waar anderstalige kinderen in contact komen met het Nederlands. De taal die kansen biedt. Het is daarom in het belang van elk Ketje, Nederlandstalig of anderstalig, dat de Vlaamse kinderopvang een oase van het Nederlands is en blijft.”