Dierenwelzijn wordt door onze partij hoog in het vaandel gedragen. Niet alleen is minister Ben Weyts enorm begaan met de bevoegdheid, Vlaanderen neemt ook al jaren een voortrekkersrol op zich op het vlak van dierenwelzijn. Als lid van de commissie Dierenwelzijn is Sofie Joosen nauw betrokken bij de materie. Of het nu gaat om huisdieren, hobbydieren, landbouwdieren of dieren die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, allen hebben zij het recht op een kwaliteitsvol leven.

Relatief veel dierenproeven in Vlaanderen

Het debat over dierproeven is uiteraard dubbel. Door het groot aantal wetenschappelijke instellingen en farmaceutische bedrijven worden in Vlaanderen nog relatief veel dierproeven uitgevoerd. We behoren tot de wereldtop op het vlak van geneeskunde en farmacie. Heel wat medische vooruitgang is opgebouwd door dierproeven maar dat mag er ons niet van weerhouden om op zoek te gaan naar alternatieven. 

Voldoende alternatieven maar onbekend

Ook een verbetering van kennisdeling en samenwerking kan bijdragen tot een vermindering van het aantal dierproeven. Zo kunnen lessen getrokken worden uit goede praktijken in binnen- en buitenland. Het probleem bij dierproeven is vaak dat er niet zozeer geen alternatief voorhanden is, wel dat het niet genoeg bekend is. Het centraliseren van kennis in digitale databanken kan daarbij helpen.

Actieplan

Volgens Sofie Joosen is het de bedoeling dat er een actieplan komt met duidelijke doelstellingen. "Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn om pijnlijke proeven en proeven met (half)apen, katten, honden en grote zoogdieren maximaal te vermijden", klinkt het.