Poverello is in het nieuws met vermeende malversaties en verdwenen geld. Vlaams Parlementslid Verheyen, armoede-expert van de N-VA, reageert scherp. “Dit is een slag in het gezicht van alle hulpbehoevenden én van die vele andere organisaties die hun werk wel goed doen. Het is als overheid zeer moeilijk om in te grijpen in de werking van private organisaties. Het is daar, zeker indien er zoals bij Poverello amper tot geen subsidies aan te pas komen, vaak een kwestie van vertrouwen. Dat vertrouwen is heel vaak terecht. Maar soms wordt het heel hard geschaad, zoals vandaag.”

Pleidooi voor deontologische code

Katja Verheyen heeft een voorstel om wanpraktijken tegen te gaan. “Lanceer een deontologische code voor organisaties die met de meest kwetsbaren werken. Een laagdrempelige code rond financiële transparantie en besteding van middelen die verplicht onderschreven moet worden om in aanmerking te komen voor subsidies.”

Kwaliteitslabel als teken van goed beheer

Het voordeel van zo’n deontologische code hoeft niet beperkt te blijven tot organisaties die subsidies ontvangen, meent het Vlaams Parlementslid. “De deontologische code kan ook dienen als een kwaliteitslabel. Mensen die grote giften doen, zullen sneller geneigd zijn om te geven aan organisaties die de deontologische code onderschrijven. Dat is ook in het belang van kleinere organisaties die zich inzetten vol idealisme. Zij krijgen een leidraad voor goed beheer aangereikt en meteen ook een label voor mogelijk geïnteresseerde schenkers”, besluit Verheyen.