Gebruik van illegale drugs

De N-VA wil de clubs responsabiliseren in hun rol in de strijd tegen het gebruik van drugs. Ze wil dat de clubs supporters sensibiliseren aangaande het verbod op het gebruik van drugs en concrete acties nemen om het gebruik van drugs te ontraden. “De clubs moeten een lange termijn visie ontwikkelen op het gebruik van drugs in stadions. Ze moeten daar ook een aangepaste vorm van handhaving aan koppelen. Het overmatig gebruik van drugs, vaak in combinatie met alcohol, is problematisch en vormt een grote risicofactor bij grootschalige evenementen die gepaard gaan met de nodige emoties zoals bij voetbalwedstrijden”, merkt Koen Metsu op.

Europese stadionverboden

Belgische supporters die geen recht hebben om in een voetbalstadion aanwezig te zijn, kunnen sancties oplopen. Dat is niet het geval voor supporters die een stadionverbod kregen in een andere lidstaat van de Europese Unie. “Dat is een lacune in de wet die we willen dichten. Het is aangewezen dat het betreden van een stadion in België ondanks een opgelegd stadionverboden in een ander Europees land, zowel via bestuurlijke als via gerechtelijke weg, ook aanleiding kan zijn tot een sanctie in België.”

Hogere boetes

Een aantal bedragen in de Voetbalwet werden ingevoerd in de wet in 1998. Aangezien het om bestuurlijke sancties gaat, werden die niet geïndexeerd. Het ontradend effect van die bedragen is vijfentwintig jaar laten sterk verminderd. “Om het zelfde ontradende effect te hebben dan toen, willen we het minimum- en maximumbedrag van de geldboetes verdubbelen. Net als het minimumbedrag bij toepassing van verzachtende omstandigheden” stelt Metsu. “Om het hooligantoerisme aan te pakken, moet ook het bedrag van de onmiddellijke inning worden verdubbeld. Vandaag grijpen lokale besturen bij Europese wedstrijden van de clubs op hun grondgebied naar politieverordeningen. Het maximumbedrag voor een GAS-boete ligt namelijk een stuk hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning in de Voetbalwet illustreert. Dat toont het belang aan het belang van een actualisering van dat laatste bedrag”, besluit Metsu.