“Zowel politiek als maatschappelijk is er druk om tot lagere tarieven te komen. En dat kan je alleen maar door te rationaliseren en te optimaliseren”, stelt Kennis. Een eerste belangrijke stap in zijn plan is de fusie van de netbeheerders Eandis en Infrax. “De stroomlijning van het distributienetbeheer in Vlaanderen en de verdere integratie van die twee werkmaatschappijen staan letterlijk in het Vlaams regeerakkoord”, stipt Kennis aan. De bevoegde kabinetten, waaronder dat van Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans, werken volop aan die fusie. “Onder de noemer Fluvius hebben Eandis en Infrax al een vennootschap opgericht voor de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen. Waarom niet al hun activiteiten daarin onderbrengen?”, vraagt de Antwerpse schepen zich af.

Schoon schip in de energiesector

Lagere energietarieven

De fusie van Eandis en Infrax kan op termijn 100 miljoen euro aan besparingen opleveren, rekende Kennis alvast uit. “In functie van hoe je telt, zijn er vandaag 600 tot 800 mandaten bij de energie-intercommunales. Daarvan zouden er een driehonderdtal verdwijnen. Een bijkomend voordeel is de schaalvergroting die je krijgt door de operationele krachten van beide netbeheerders te bundelen.” Zo vertegenwoordigen Infrax en Eandis respectievelijk 126 en 229 gemeenten.

“Die hele besparingsoperatie opent ook mogelijkheden om de distributienettarieven voor de verbruikers te verlagen. Door de chaotische structuren in het bestaande energielandschap te rationaliseren en te vereenvoudigen, zorgen we bovendien voor de nodige transparantie. Dit is dan ook een plan waar niemand tegen kan zijn”, besluit Kennis.