Strijd tegen sociale fraude

“Het RIZIV is de enige sociale zekerheidsinstelling die beschikt over twee los van elkaar werkende controlediensten, elk met een eigen administratie. Hoewel er een taakverdeling bestaat tussen de controlediensten, hebben ze beide als taak om de toepassing van de ziekteverzekering te controleren. Wij denken dat dergelijke verkokering de efficiëntie van de strijd tegen sociale fraude niet ten goede komt, en de werkingskosten onnodig de hoogte in jaagt”, zegt Kamerlid Anseeuw.

Naar een eengemaakte sociale inspectiedienst

Voor Anseeuw moet de volgende regering een fusie van beide controlediensten onderzoeken. “Op termijn evolueren we zelfs best naar een eengemaakte sociale inspectiedienst voor de gehele sociale zekerheid , naar het Nederlandse voorbeeld. Op dit moment bestaan er nog zeven verschillende sociale inspectiediensten in België, elk met hun eigen directie en administratie, en eigen budgetten en procedures. Dit zorgt voor onbegrip, versnippering en een vertraagd reactievermogen. Dat men nu ook geen bekwame leidinggevende meer vindt, is het beste bewijs dat men nu echt werk moet maken van een vereenvoudiging”, besluit Anseeuw.