De partijfinanciering voor de Kamer, inclusief dotatie aan de politieke partijen en toelagen aan de politieke fracties, bedraagt voor 2024 ruim 48 miljoen euro. De werkingstoelage aan de politieke fracties bedraagt meer dan 11 miljoen euro, terwijl de dotatie aan de politieke partijen oploopt tot ruim 36 miljoen euro. Vandaar herhaal ik mijn oproep om niet te indexeren”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt.

9 miljoen euro besparen

Van der Donckt zal bij de opmaak van zijn besparingsamendementen de regering aanmanen om terug te grijpen naar de bedragen van 2019 en die dan te bevriezen. Zijn amendementen kunnen voor de Kamer van de Volksvertegenwoordigers een besparing van bijna 9 miljoen euro in totaal betekenen.

N-VA-voorstel systematisch weggestemd

In het verleden diende Van der Donckt al heel wat voorstellen tot besparing in. “Maar die werden sinds 2019 systematisch weggestemd door de meerderheidspartijen, ondanks de dure belofte van een nieuwe politieke cultuur”, zegt het Kamerlid. “Een pijnloze besparing van 9 miljoen euro die niet benut wordt.”

Politiek moet voorbeeld geven

“In tijden van economische onzekerheid moet de politiek het goede voorbeeld geven”, vult fractievoorzitter Peter De Roover aan. “Als er ergens in gesneden kan worden, dan is het wel het politieke apparaat. Ons wetsvoorstel ligt klaar voor de regeringspartijen om zo snel mogelijk goedgekeurd te worden.”