Nu het vizier steeds meer op relance gericht staat, is het tijd om na te denken over de economie van de toekomst. Na een grondige denkoefening geven de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een eerste grondige aanzet in de vorm van een voorstel van resolutie.

Vlaamse creativiteit en veerkracht aangrijpen om te moderniseren

De N-VA-parlementsleden lichten de speerpunten uit die resolutie toe in de vorm van een ‘economische drietrapsraket’. “Het gaat om maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. De N-VA wil de creativiteit en veerkracht die tijdens de coronacrisis aan de oppervlakte kwamen, aangrijpen om de Vlaamse economie te moderniseren, te digitaliseren en klaar te maken om te stralen in de komende decennia”, zeggen Philippe Muyters, Axel Ronse, Andries Gryffroy en Maaike De Vreese.

Philippe Muyters: nadenken over de toekomst

De toekomst zal bijzonder uitdagend zijn, weet Vlaams Parlementslid Philippe Muyters. “Maar aan de andere kant toont de crisis ook de creativiteit en de veerkracht die in Vlaanderen aanwezig is. Ondernemingen gooien hun productie om en verkennen nieuwe markten. Winkels en horecazaken ontwikkelen in sneltreintempo een online aanbod. Er wordt massaal thuisgewerkt en vergaderd. 

Nu is het moment om na te denken over de toekomst, meent Muyters. “Iedere transitie start met het stellen van de juiste vragen. Daarom vragen wij de economische en maatschappelijke relancecomités dat zij een stappenplan aanreiken om te komen tot een toekomstvisie voor onze economie én de bouwstenen voor de transitie van onze economie. Zo komen we tot een visie op de lange termijn en kunnen we ons beleid daar nu al op afstemmen.”

Axel Ronse: Vlaanderen volledig bevoegd voor arbeidsmarktbeleid

Vooruitkijken betekent oplossingen vinden voor de mensen die door corona zonder werk raken. Voor Vlaanderen houdt de VDAB rekening met 60.000 extra werkzoekenden. Volgens Axel Ronse zet Vlaanderen met de drietrapsraket belangrijke stappen. “Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring. Zeker nu deze specifieke tijdelijke werkloosheid verlengd werd tot en met augustus. Als goede huisvader gaan we ook zonder taboes ondoelmatige subsidies en premies schrappen.”

Tegelijk is Ronse tevreden dat het Vlaams Parlement formeel stelt dat we moeten gaan voor duidelijke en homogene bevoegdheidspakketten inzake arbeidsmarktbeleid, waarbij Vlaanderen de volle bevoegdheid krijgt.

Maaike Devreese: economie geen tweede keer in lockdown

Volgens Maaike De Vreese kunnen we onze economie geen tweede keer in lockdown laten gaan. “Daarom is het belangrijk om een draaiboek uit te werken voor de verscheidene sectoren zodat onze economie bij een eventuele tweede golf maximaal open blijft. We moeten daarnaast ook bijzondere aandacht hebben voor de verankering van lokale e-commerce en voor de begeleiding van gefailleerden en ondernemers in moeilijkheden. Hun mentaal welbevinden, het vermijden van armoederisico’s en goede kansen voor een herstart zijn van uiterst belang.”

Andries Gryffroy: Vlaamse ondernemingen beschermen

Heel wat ondernemingen komen echter financieel in ademnood en zien hun positie fel verzwakt, merkt Andries Gryffroy op. “Het is belangrijk extra in te zetten op een versterkte cashflow van de ondernemingen en op hun solvabiliteit op de lange termijn. Onze ondernemingen staan immers voor een reuzengrote uitdaging: een rendabele doorstart maken én zichzelf heruitvinden en dat in een open economie. Daarom roepen we de verschillende overheden ook op om alert te zijn en om strategische sectoren, sleutelondernemingen en beloftevolle maar kwetsbare start-ups en scale-ups te beschermen tegen buitenlandse overnames.”

Basis voor de Vlaamse economie van de toekomst

De beste manier om ons tegen toekomstige schokken te wapenen is door onze economie wendbaar te maken. Met de voorgestelde maatregelen willen de N-VA-parlementsleden de basis leggen voor de Vlaamse economie van de toekomst. Want zonder een sterke open economie is er geen welvaart, laat staan sociale zekerheid.

Drietrapsraket