N-VA doet voorstel om toekomstige ongelijkheid tussen kmo’s weg te werken

Door Björn Anseeuw op 8 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen
Björn Anseeuw

De N-VA wil dat wie na 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, nog vrijgesteld wordt van de werkgeversbijdrage. Volgens Kamerlid Björn Anseeuw bevordert die vrijstelling de tewerkstelling en biedt ze kleine ondernemingen de kans om te concurreren op een gelijk speelveld.

Bij aanwerving van een eerste werknemer geldt sinds 1 januari 2016 een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , dat heet een doelgroepkorting. De vrijstelling is voor onbepaalde duur maar de aanwerving van die eerste werknemer dient te gebeuren voor uiterlijk 31 december 2020. “Dat betekent dat werkgevers die hun eerste werknemer na nieuwjaar aanwerven, geen gebruik kunnen maken van deze doelgroepkorting, waar die voor andere werkgevers voor onbepaalde duur blijft verderlopen. Met ons voorstel willen we die ongelijkheid wegwerken door de maatregel uit te breiden voor aanwervingen na 31 december 2020”, verduidelijkt Anseeuw.

Geen prioriteit voor federale regering

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft tot nu toe nog geen initatief genomen om die ongelijkheid weg te werken, weet Kamerlid Anseeuw. “Nochtans vinden we in het regeerakkoord en de beleidsverklaring van de minister zijn intentie terug om ook na 2020 de doelgroepkorting voor de eerste werknemer mogelijk te maken. Ik begrijp niet dat hier geen priorteit van wordt gemaakt, dus doen we het maar zelf. Nooit eerder is het voor jonge starters en kmo’s zo moeilijk geweest om te overleven, het minste wat we kunnen doen is hen op een gelijk speelveld plaatsen als andere ondernemers die de doelgroepkorting wel al krijgen.”

Kleine ondernemingen aanmoedigen

Als we naar de toekomst een beleid willen voeren om de werkzaamheidsgraad te verhogen dan moeten ook nieuwe of kleine ondernemingen worden aangemoedigd werknemers in dienst te nemen. “De aanwerving van een eerste werknemer is daarbij vaak een belangrijke drempel door bijvoorbeeld de vele administratieve verplichtingen en een complexe sociale wetgeving”, besluit Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is