Daarnaast telt Brussel 118 woonwijken. Sommige van deze woonwijken worden geconfronteerd met ernstige uitdagingen die de leefbaarheid en veiligheid van hun inwoners en gebruikers bedreigen. “Het is verontrustend dat sommige wijken, die voorheen een vreedzame en veilige leefomgeving hebben gekend, nu geconfronteerd worden met zeer alarmerende en ongeziene problemen. Drugsgebruikers die als zombies rondlopen, dealers die zich onaantastbaar wanen. Buurtbewoners worden fysiek aangevallen en geconfronteerd met crackpijpen en uitwerpselen voor hun deuren. Politie en gerecht staan machteloos. Dieven, dealers en geweldplegers worden opgepakt maar worden ook snel weer vrijgelaten”, waarschuwt Vanden Borre.

Verantwoordelijkheid minister-president

"Het is de verantwoordelijkheid van de minister-president om ervoor te zorgen dat alle inwoners van zijn gewest kunnen genieten van een veilige en leefbare omgeving, en het is van essentieel belang dat hij actief werkt aan het herstellen van de situatie in de getroffen wijken en het voorkomen van verdere verslechtering van de levensomstandigheden van hun burgers", besluit Vanden Borre.