Fundamenteel democratisch recht

In Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Portugal en Denemarken kunnen militairen zich verkiesbaar stellen op alle niveaus, ook nationaal en Europees. De Nederlandse politie kan ook een politiek mandaat bekleden in een andere regio-eenheid dan waar ze zijn tewerkgesteld. In die landen is het recht om te stemmen en gekozen te worden, ook voor hun militairen, dus een fundamenteel democratisch recht zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten.

Geen vrijgeleide

Politieke rechten geven de militair overigens geen vrijgeleide om te doen wat hij wil. De neutraliteit komt niet in het gedrang. Militairen moeten zich onthouden van elke politieke activiteit tijdens de diensturen. Met andere woorden, geen verkiezingsborden, geen flyers, geen affiches binnen de muren van de kazernes.

Offers wegen niet op

“Het is droevig vast te stellen dat in België militairen dus niet dezelfde burgerrechten krijgen als alle andere Belgen en dat partijen als CD&V en Open VLD daar mee akkoord gaan”, betreuren de N-VA-Kamerleden. “Blijkbaar wegen de offers die politie en militairen brengen om de veiligheid van hun medeburgers te verzekeren onvoldoende door om dezelfde burgerrechten te verkrijgen als die medeburgers.”