Extra bestuursrechters

Minister Demir zorgde voor twee extra rechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zodat rechtsgeschillen kwaliteitsvol en binnen een redelijke termijn beslecht kunnen worden. Daarnaast maakte ze extra middelen vrij voor nog eens twee bijkomende bestuursrechters en inhoudelijk, ondersteunend en ICT-personeel. “Dankzij deze investeringen zal de huidige plank- en doorlooptijd van dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gevoelig worden ingekort. Betwistingsdossiers zullen zo sneller worden afgerond en met deze investeringen kan er gewerkt worden op de digitale transformatie van de Vlaamse rechtscolleges”, zegt De Vreese.

Digitale transformatie

Vlaams minister Demir trekt ook volledig de kaart van de digitalisering en voorziet in kader van het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ 1,6 miljoen euro voor een digitaal loket. Procespartijen kunnen in dat loket digitaal hun processtukken indienen. Maar daar blijft het niet bij: op termijn zal de volledige procesvoering digitaal kunnen. Het digitaal loket zal zo uitgroeien tot een innovatief en klantvriendelijk digitaal platform, waardoor de volledige administratieve afhandeling van de procedure bij de bestuursrechtscolleges digitaal kan verlopen.

Doorlooptijd dossiers daalt

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse opvroeg blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van een normaal dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is verlaagd tot 15 maanden in de werkjaren 2018-2019 en 2019-2020 ten opzichte de ‘maximale doorlooptijd’ van twee jaar in het werkjaar ervoor. Ook het aantal hangende dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen daalt van 18 procent van de 7.757 dossiers in werkjaar 2017-2018 naar 11 procent van de 9704 dossiers in werkjaar 2019-2020. “Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de bijkomende middelen van minister Demir hun vruchten afwerpen. De doorlooptijd is een stuk korter en het aantal hangende dossiers wordt ook stelselmatig weggewerkt. Zo krijgen bedrijven sneller rechtszekerheid en worden de drempels voor investeringen en groei weggewerkt”, zegt Ronse.

Beste antwoord op economische gevolgen van corona

De parlementsleden zijn tevreden over de tendensen. “De cijfers gaan de goeie kant op. Dat is belangrijk, want we moeten ervoor zorgen dat onze economie groeit. Dit is het beste antwoord dat we kunnen bieden op de economische gevolgen van corona: door investeringen te stimuleren en door snel duidelijkheid te geven in investeringsdossiers”, besluit De Vreese.