Pluim voor de Vlaamse Regering

De Vlaamse overheid heeft een goed zicht op wie recht heeft op een jobbonus. De betrokken werknemer moet zijn rekeningnummer doorgeven via het Burgerprofiel om het bedrag te ontvangen. De Vlaamse administratie verstuurde brieven naar alle rechthebbenden en zette een bijkomende sensibiliseringscampagne op. “De proactieve en duidelijke communicatie werd algemeen zeer gewaardeerd. Dat is een pluim voor de Vlaamse Regering”, vindt Ronse. 

7 procent vroeg nog geen jobbonus aan

Ondanks de laagdrempelige aanpak heeft 7 procent of zo'n 55.000 rechthebbenden de jobbonus nog niet aangevraagd. “Om deze groep te bereiken, is het belangrijk dat er meer outreachend wordt gewerkt. We denken daarbij aan de lokale besturen, de OCMW’s of specifieke verenigingen”, aldus Ronse.