Aanpak Vervoort werkt niet

In maart lichtte minister-president Rudi Vervoort (PS) het nieuwe Gewestelijke Veiligheidsplan 2021-2024 toe. De voornaamste maatregel om de prostitutieproblematiek aan te pakken is werken aan intergemeentelijke coördinatie en het harmoniseren van de aanpak van prostitutie. Dat is exact dezelfde aanpak als het vorige plan. “Het succes van het actieplan van Vervoort hangt opnieuw af van de samenwerking tussen Brusselse gemeenten. Die formule heeft de voorbije decennia geen enkele vooruitgang geboekt, moet ook Vervoort toegeven. De gemeenten Schaarbeek, Brussel-Stad en Sint-Joost-ten-Node werken in de verste verte niet samen en modderen individueel aan, waardoor problemen blijven aanslepen. Daarom komt de N-VA met een alternatief prostitutieplan”, aldus Mathias Vanden Borre.

Drugs, uitbuiting, mensenhandel en geweld

De problemen in de Alhambrawijk en Louizalaan (straatprostitutie) en Brabantwijk (raam- en illegale caféprostitutie) zijn gekend. Sekswerkers en klanten urineren in portaaltjes, drugshandel is schijnbaar normaal en ook uitbuiting, mensenhandel en geweld zijn sterk aanwezig. Kortom, sekswerkers en buurtbewoners moeten in onveilige en onwaardige omstandigheden werken en leven omdat de overheid tekort schiet.

Antwerps model: raamprostitutie gedoogd, straatprostitutie verboden

Dat moet anders, stelt Vanden Borre. “We schuiven duidelijk het Antwerps model naar voor: een concentratiegebied waar raamprostitutie gedoogd wordt in combinatie met een algemeen verbod op straatprostitutie. De hulp- en veiligheidsdiensten zijn in de afgebakende zone aanwezig, met controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden. Verder willen we een prostitutieambtenaar aanstellen die alle betrokken diensten beter moet doen samenwerken. Bovendien moeten de Gemeentewet en het Gemeenschappelijk Politiereglement aangepast worden om GAS-boetes mogelijk te maken. Ook de Raad van State geeft aan dat het Gewest als enige geplaatst is om wetgevend op te treden.”

Betere omkadering moet getroffen buurten doen herleven

Meer stilstand kan Brussel zich niet veroorloven, meent Vanden Borre. “Met ons Gewestelijk Prostitutieplan reiken we de regering-Vervoort voorstellen aan die op korte termijn de situatie in de door prostitutie getroffen buurten moet verbeteren. Zo willen we dat straatprostitutie verboden en kordaat bestraft wordt via GAS-boetes. De bedoeling is dat de getroffen buurten kunnen herleven, maar ook sekswerkers beter omkaderd zijn. De symptoombestrijding van vandaag is schrijnend en een hoofdstad onwaardig.”