Levensverzekeringen sneller uitbetaald

Door Johan Klaps op 27 april 2017, over deze onderwerpen: Financiën
N-VA helpt Vlaamse gepensioneerde grensarbeiders

Wie net weduwe of weduwnaar is geworden, krijgt door het successiedossier vaak te maken met geblokkeerde rekeningen. “Als je een lening moet blijven afbetalen tot wanneer de levensverzekering wordt uitbetaald, krijg je het nog extra moeilijk in een periode die op zich al zwaar is”, stelt Kamerlid Johan Klaps. “En dat moeten we verhelpen.” Nu geldt daarvoor nog geen wettelijke uitbetalingstermijn, wat regelmatig tot problemen leidt, onder meer bij schuldsaldoverzekeringen. Klaps verwacht dat minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) het mogelijk maakt om levensverzekeringen sneller uit te betalen.

Wie vandaag als verzekeringsnemer of begunstigde een terugbetaling van een levensverzekering dient te ontvangen, moet daarop vaak lang wachten. De oorzaak kan zowel bij de verzekeraar, de verzekeringsnemer of de begunstigde liggen, zo blijkt uit een onderzoek van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Minister Peeters belooft nu een wetswijziging die een einde zal maken aan de vertragingen die te wijten zijn aan de verzekeringsmaatschappij.

Strengere regelgeving

Het is een vaak voorkomend probleem dat de begunstigde niet voldoet aan de voorwaarden om de levensverzekering uitgekeerd te krijgen. Daarom verplicht het nieuwe wetsvoorstel verzekeraars ertoe om de verzekeringsnemer in te lichten over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen. Zodra het dossier compleet is, moet de uitkering dan ook zo snel mogelijk gebeuren. Als dat niet het geval is, moet de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding betalen. “Ik ben blij dat de minister mijn vraag ter harte neemt en samen met de verzekeringssector aan een constructieve oplossing werkt”, besluit Klaps.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is