De Alliantie komt met een lijst van kwaliteitscriteria waaraan lesmateriaal (print of digitaal) moet voldoen en ontwikkelt een leidraad voor het ontwikkelen van dat materiaal. Zo kunnen scholen beter kiezen uit het beschikbare didactische materiaal, met heldere criteria.

Leerkracht aan het stuur

Ook de leerkracht moet meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Dat betekent dat er soberder en bedachtzamer omgesprongen moet worden met invulboeken. “De leerkracht moet altijd aan het stuur kunnen blijven zitten. Leermiddelen mogen de creativiteit en de verantwoordelijkheid van de leerkracht niet beperken, maar moeten ze net aanmoedigen”, zegt Ben Weyts.

Structurele samenwerking

De Kwaliteitsalliantie gaat nu verder als een structureel samenwerkingsverband dat de overheid zal adviseren. “De overheid kan weinig verplichten of opleggen als het om lesmateriaal gaat, want dan raak je aan de vrijheid van onderwijs. We brengen nu toch alle partners samen rond dezelfde tafel, om via die weg toch voor meer onderwijskwaliteit te zorgen”, aldus de minister.