Wie in het voorstel van Metsu op deze zwarte lijst terecht komt, krijgt een namelijk een plaatsverbod en verliest zo de toegang tot alle recreatiedomeinen in ons land.

Geen toegang tot databank

Een eerste stap die minister Verlinden moest nemen, was ervoor zorgen dat de plaatsverboden te vinden waren in een algemene databank die de verschillende domeinen en de politiediensten kunnen raadplegen. “Vandaag hebben heel wat domeinen echter nog geen toegang, waardoor ze probleemjongeren niet kunnen tegenhouden bij aankomst”, duidt Metsu. “Daardoor moeten amokmakers al opnieuw een overtreding begaan in het recreatiedomein, alvorens de politie kan controleren of ze een plaatsverbod hebben. Dat ondermijnt de preventieve doelstelling van de zwarte lijst natuurlijk compleet.”

Situatie loopt uit de hand

Metsu vraagt de minister dan ook met aandrang om de uitvoering van het plaatsverbod eindelijk serieus te nemen. “De situatie aan De Blaarmeersen is volledig uit de hand aan het lopen. De instrumenten om actie te nemen zijn voorhanden. Waarop wacht de minister, dat er echt een dode valt?”