De nieuwe website www.kanikhelpen.be speelt in op de nood aan een meer gecoördineerde aanpak bij crisis- of noodsituaties in Vlaamse steden en gemeenten en komt er op initiatief van de Vlaamse ministers Jan Jambon, Hilde Crevits en Gwendolyn Rutten.

‘Iets willen doen’

Crisissen als corona of Oekraïne, hitte, wateroverlast… brengen telkens tal van mensen op de been die ‘iets willen doen’. Tot voor kort was er nergens een centraal punt om vrijwilligers wegwijs te maken of gecoördineerd op te roepen bij een crisis of noodsituatie.

Overzicht van vrijwilligersvacatures per gemeente

Met de lancering van de website www.kanikhelpen.be ontstaat één centraal digitaal punt dat door lokale besturen gebruikt kan worden om oproepen naar extra vrijwilligers bij nood- en crisissituaties te lanceren. Door op de nieuwe website vacatures en taakprofielen te activeren, kunnen Vlaamse gemeenten op een efficiënte manier mensen aanwerven.

Meteen weten waar hulp nodig is

De website laat vandaag een systematischere aanpak toe. Alles is op één plaats gebundeld en dat biedt voordelen aan zowel kandidaat-vrijwilligers als de lokale besturen. Zo ziet de kandidaat-vrijwilliger in één oogopslag waar hulp gewenst is en kan elk lokaal bestuur gratis van het platform gebruik maken om gerichte oproepen te lanceren.

Vrijwilligerskorps

De website biedt voor de lokale besturen die zich willen voorbereiden op noodsituaties ook de mogelijkheid aan om via www.kanikhelpen.be bewoners van de stad of gemeente warm te maken deel uit te maken van het gemeentelijk vrijwilligerskorps. Dergelijk korps bestaat uit een team van vrijwilligers dat je kan activeren op het moment dat er nood is aan helpende handen in je gemeente (of naburige gemeenten), bij crisis of noodsituatie.  Hoewel elk lokaal bestuur zelf de voorwaarden bepaalt, biedt de website instrumenten, tips én een draaiboek aan over hoe je zo'n vrijwilligerskorps kan ontwikkelen.

Vrijwilligers van onschatbare waarde

“Overal in Vlaanderen zijn mensen bereid de handen uit de mouwen steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook voor nood- en crisissituaties in eigen gemeente zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Dankzij dit initiatief kunnen lokale besturen vanaf nu op een structurele en beproefde manier een eigen vrijwilligerskorps uitbouwen”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.