Jong N-VA presenteert niet-bindend confederalisme-pact

Door N-VA op 26 november 2018, over deze onderwerpen: Confederalisme
Jong N-VA presenteert niet-bindend confederalisme-pact

Wat als ... we de andere partijen een niet-bindend pact voor Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme zouden voorleggen? Zouden ze tekenen? Jong N-VA nam de proef op de som en trok met een ontwerpverdrag naar de hoofdkwartieren van CD&V en Open Vld.

Het verdrag roept de Vlaamse partijen op om samen te werken om onder meer de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid te splitsen, de geldtransfers te stoppen en de faciliteiten af te schaffen. “Het confederalisme-pact pleit voor samenwerking tussen de Vlaamse partijen. Wie kan daar nu tegen zijn”, vraagt Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman zich luidop af. “Bovendien is het pact niet bindend, dus ook al hebben CD&V of Open Vld inhoudelijke bezwaren, dan kunnen ze toch nog tekenen.”

Niemand wil tekenen

De Jonge Leeuwen legden het verdrag voor aan verschillende kopstukken, waaronder Maggie De Block, Herman De Croo en Hendrik Bogaert. Niemand bleek bereid zijn krabbel te zetten, ook al is de tekst niet bindend.

Elke overeenkomst met politieke pleidooien over VN-verdragen berust uiteraard op louter toeval, meldt Tomas Roggeman. Toch is Jong N-VA van oordeel dat de federale regering best hetzelfde doet met het akkoord van Marrakech: niet tekenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is