Ondanks de vele troeven, blijft het aandeel van de binnenvaart voor vrachtvervoer in de EU met slechts 6,1 procent echter onder de verwachtingen. Wegtransport blijft goed voor 76,3 procent en het spoor heeft een aandeel van 17,6 procent. Om de binnenvaart klaar te maken voor de toekomst, zijn stevige investeringen nodig in infrastructuur. Een specifiek fonds voor de binnenvaart is op zijn plaats.

Veel uitdagingen voor binnenvaart

De uitdagingen voor de binnenvaart zijn veelvoudig: investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk niet alleen voor meer capaciteit, maar ook om de performantie en betrouwbaarheid van het fijnmazige netwerk te garanderen. Daarnaast moet de sector de veelal oude vloot vernieuwen en vergroenen door in te zetten op alternatieve brandstoffen, batterijen, waterstof,... Tenslotte vraagt ook digitalisering en automatisering de nodige aandacht.

Johan Van Overtveldt: “Vervoer via binnenvaart is essentiële schakel”

Europarlementslid Van Overtveldt ziet echter ook veel kansen. “75 procent van de binnenvaart is grensoverschrijdend. De sector is dus belangrijk voor onze Europese interne markt. Goede verbindingen tussen zeehavens en binnenhavens zijn cruciaal voor transport naar het hinterland en voor de competitiviteit van onze havens. De binnenvaart is overigens uitermate geschikt voor het vervoer van nieuwe circulaire goederen en energieproducten en kan zo een essentiële schakel vormen in de ontwikkeling van zee- en binnenhavens als circulaire energiehubs.”

Vlaamse Regering legt al de juiste klemtonen

De Vlaamse Regering heeft dat goed begrepen en legt in het Vlaamse relanceplan de juiste klemtonen. Het plan voorziet forse investeringen om een aantal bruggen versneld te verhogen, bijvoorbeeld over het Albertkanaal dat met 40 miljoen ton vervoerde producten de belangrijkste Vlaamse waterweg vormt. Er komen ook extra kaaimuren voor een betere ontsluiting van watergebonden bedrijfsterreinen.