De Europese Commissie lanceerde na de coronacrisis het NextGenEU-plan, het coronaherstelfonds dat 330 miljard euro voorziet voor de ondersteuning van de lidstaten. Dat geld moet worden geleend. De intrestlasten van dat enorme budget bedragen 8 à 9 miljard per jaar. “Het volledige jaarbudget van de EU bedraagt zo’n 170 tot 180 miljard. Met andere woorden, er is onvoldoende geld om die intrestlasten te dragen”, berekende Johan Overtveldt.

Enorme gevolgen

“Ik waarschuwde er vorig jaar al voor dat de rente wellicht zou stijgen en dat het dus opportuun zou zijn om sneller een groter bedrag op te nemen. Een verschil van 0,1 procent rente op een bedrag van 330 miljard euro, dat is 330 miljoen euro. Dat heeft dus enorme gevolgen. Men heeft te lang gewacht en men geeft ook geen duidelijke uitleg waarom men heeft gewacht”, aldus Johan.

Extra belastingen

“De modale burger zal hier momenteel nog niets van merken, maar als er straks extra centen nodig zijn, kan dat maar van twee kanten komen: nieuwe belastingen of nieuwe besparingen. Ik denk niet dat de Vlaamse burger nóg meer belastingen zal aanvaarden als het water hem daar al aan de lippen staat. Er is nochtans een meerderheid in het Europees parlement dat daarvoor is.”

Efficiëntere uitgaven

Volgens Johan moet er vooral gekeken worden naar de uitgaven. “Een derde van het Europese budget gaat naar de economische ontwikkeling van lidstaten, een andere derde naar landbouwsubsidies. Qua efficiëntie lijkt het me opportuun om daarnaar te kijken om meer financiële ruimte vrij te maken. Dat zeg ik niet alleen, ook het Europees Rekenhof maakt zich bedenkingen over de manier waarop dat geld gebruikt wordt.”

Handen in het haar

“We mogen ons gerust zorgen maken. Niet alleen de EU zelf, maar ook alle lidstaten. We hebben ons de voorbije jaren uitgeput in allerlei initiatieven, waardoor er nauwelijks nog beleidsruimte is. Als er ons nog iets gebeurt, zoals een pandemie, zullen er veel mensen met hun handen in het haar zitten.”

Beluister het interview met Johan Van Overtveldt in De Ochtend.