Van 180 naar 360 overuren

Sinds 1 januari 2019 en tot en met 31 december 2020 kan een werknemer per jaar 180 gepresteerde overuren presteren laten uitbetalen aan een fiscaal gunstiger tarief. Dat zowel voor de werknemer als de werkgever. N-VA wil dat optrekken tot 360 uren. 

Fiscale duw in de rug

Het fiscaalvriendelijke regime is zowel voor de werknemer als de werkgever een duw in de rug in deze moeilijke omstandigheden. De werknemers krijgen een belastingvermindering op de overuren die ze presteren en de werkgevers moeten een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor deze overuren niet doorstorten aan de fiscus. 

Werken blijven belonen

Kamerlid Spooren op Radio 1: “Het lijkt me niet meer dan normaal dat mensen die in de frontlinie van deze crisis werken niet nog eens fiscaal benadeeld worden. Integendeel, we moeten de mensen die zijn blijven werken belonen. Bovendien geven we op een verstandige manier een economische stimulans aan bedrijven, wat hen in deze barre tijden meer zuurstof moet geven. 

Hart onder de riem

Concreet zal de werknemer een korting van 57 tot 67 procent krijgen op de belasting die normaal betaald zou moeten worden. Voor de werkgever gaat het om een korting tussen de 32 en de 41 procent. De voorgestelde regeling richt zich naar alle bedrijven en instellingen die aan de slag zijn gebleven of straks terug aan de slag gaan. “Voor het zorgpersoneel in onze instellingen moet die voor een hart onder de riem zorgen”, zegt Spooren.

Gezond en veilig werken

Jan Spooren herhaalde dat de coronacrisis een enorme impact heeft op onze economie. “Hoe groot die uiteindelijk zal zijn, is koffiedik kijken. We moeten ervoor zorgen dat we slimme economische en fiscale maatregelen treffen die de hardwerkende Vlaming belonen en het kapitaal van onze bedrijven vrijwaren. We moeten de mensen aansporen om gezond en veilig te werken. Onze economie moet terug beginnen draaien, want dat is de enige manier om een sterke en performante gezondheidszorg te behouden.”  

Beluister Jan Spooren in De Ochtend.