Volgens Kamerlid Jan Spooren krijgt minister van Financiën Johan Van Overtveldt onterechte kritiek op basis van foutieve analyses en cijfers. “Het is net deze minister die als eerste effectief werk maakt van het meer dan vijftien jaar aanslepend probleem van de fiscale pensioenval.”

Fiscale hervorming broodnodig

Voor de N-VA moet meer werken altijd leiden tot netto meer pensioen of inkomen, ook voor mensen die een pensioen combineren met bijkomend werk. “Gelukkig bestaat er wel degelijk een breed draagvlak om de band tussen werken en extra (pensioen)inkomsten te versterken”, zegt Jan Spooren. Bovendien is het duidelijk dat een grondige hervorming van de fiscale koterij broodnodig is.

Sociale pensioenval aanpakken

Kamerlid Jan Spooren stelt ook voor om in 2018 de sociale pensioenval weg te werken. Deze sociale pensioenval houdt in dat langdurig werkloos zijn en blijven vandaag vaak méér pensioen oplevert dan langer blijven werken als werknemer of zelfstandige. De N-VA zal opnieuw proberen om de band tussen de effectief gewerkte jaren en de opbouw van pensioenrechten te versterken.