Wat staat er in het rapport?

Het rapport stelt vast dat, ondanks eerdere politieke druk, Rusland heel weinig deed om de mensenrechten in Tsjetsjenië te beschermen. Het rapport geeft de Raad van Ministers de opdracht zelf een onderzoek te starten indien Rusland dat weigert of doet op een wijze die niet beantwoordt aan de voorwaarden die in het rapport worden aangegeven.

Bescherming bieden aan slachtoffers

“Tegelijkertijd vraagt het rapport aan alle 47 lidstaten van de Raad van Europa om asiel te verlenen aan Tsjetsjenen die slachtoffer werden van deze gruwelijke golf van homovervolging en hen bescherming te bieden”, zegt Piet De Bruyn. “Onder impuls van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken doen we dat al.”