Aan het amateurkunstendecreet werd in de loop der jaren al enkele keren gesleuteld: het maakte professionalisering van de ondersteuning mogelijk en sinds 2020 ook de aanleg van financiële reserves. Niettemin dringt een grondige vernieuwing van het decreet zich op en daar maken N-VA-parlementsleden Marius Meremans, Cathy Coudyser, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde en Kathleen Krekels nu werk van met een voorbereidende conceptnota. Bij de opmaak van deze nota is in gesprek gegaan met de negen verschillende koepels voor amateurkunsten.

Essentie blijft behouden

“In de eerste plaats kwam naar voor dat de essentie van het decreet behouden moet blijven”, stelt Meremans als hoofdindiener van de nota. “Het decreet biedt autonomie en flexibiliteit en dat is voor de amateurkunsten een belangrijke verworvenheid. Het nieuwe amateurkunstendecreet moet ook over het muurtje durven kijken. Binnen de bredere culturele sector bieden media, erfgoed en jeugdwerking interessante mogelijkheden, maar ook onderwijs, zorg en welzijn of zelfs het bedrijfsleven kunnen interessante partners zijn. Tot slot is de ondersteuning van de amateurkunstensector een belangrijk element. De provinciale middelen zijn weggevallen en een lokaal bestuur heeft vaak te smalle schouders om de lasten alleen te dragen. Daarom geloven we sterk in de mogelijkheden van samenwerkingen tussen gemeentes. Vlaanderen kan daarbij een begeleidende rol opnemen.”

De conceptnota wordt in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement toegelicht en kan zo dienen als aanzet voor het ontwerp van decreet dat minister van cultuur Jan Jambon zal opstellen.