Hervorming jeugdrecht: N-VA gaat voor verantwoordelijkheidsmodel

Door Lorin Parys op 29 september 2016, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Veiligheid, Politie, Justitie
Hervorming jeugdrecht: N-VA gaat voor verantwoordelijkheidsmodel

In het kader van de zesde staatshervorming wordt ook de bevoegdheid over het jeugdsanctierecht overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap. Vlaams Parlementslid Lorin Parys wil die opportuniteit aangrijpen voor een grondige bijsturing. “Belangrijkste speerpunten in onze visie voor een nieuw jeugdsanctierecht zijn een sterkere focus op de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren en meer aandacht voor het slachtoffer”, aldus Parys. Daarbij wil hij de zogenoemde wieg-tot-gevangenis-trajecten verbreken: “We zijn ervan overtuigd dat het herdenken van het jeugdsanctierecht volgens deze principes niet alleen tot meer rechtvaardigheid en veiligheid zal leiden, maar ook tot minder recidive.”

“Jongeren die criminele daden hebben gesteld, moeten beseffen dat ook zij verantwoordelijkheid dragen voor hun daden en de gevolgen ervan”, zegt Parys. “We moeten naar een maatschappij die op duidelijke wijze reageert op jongeren die de norm overschrijden. De sanctie die wordt opgelegd is altijd afhankelijk van de ernst van de feiten en de maturiteit van de dader.” Daarnaast wil hij het slachtoffer centraler stellen, door te benadrukken dat de dader de schade aan het slachtoffer en de maatschappij moet herstellen. “Dat betekent evenwel niet dat we geen hulp meer verlenen aan de dader”, verduidelijkt Parys.

Wetenschappelijke basis

De N-VA pleit ervoor om het nieuwe jeugdsanctierecht op wetenschappelijke basis te schoeien. “Zo willen wij een interventiedatabank die duidelijk maakt welke sancties werken en een sterke monitoring van recidive. Vandaag weten we simpelweg niet welk effect het beleid heeft, laat staan dat we weten of jongeren op latere leeftijd nog feiten plegen”, vertelt Parys. Verder wil hij nog een aantal specifieke maatregelen, zoals een hervorming van het systeem van uithandengeving, de sluiting van de jeugdgevangenis van Tongeren en de invoering van een ouderstage om ook ouders te betrekken. “Ook belangrijk: we willen een specifieke aanpak voor radicaliserende jongeren, veelplegers en minderjarige delictplegers met psychische problemen.”

Elektronisch toezicht

Ten slotte moet ook elektronisch toezicht als volwaardige straf in het jeugdsanctierecht worden opgenomen, mits aan enkele belangrijke criteria wordt voldaan. “Het is de bedoeling dat enkelbanden alleen in uitzonderlijke gevallen en bij ernstige feiten worden gebruikt”, stipt Parys aan. “Verder mag elektronisch toezicht alleen worden toegepast in de fase ten gronde. Maar bovenal blijft het de jeugdrechter die de beslissing neemt, na advies van de sociale dienst van de jeugdrechtbank en na het horen van het parket.”

“Het elektronisch toezicht kan in bepaalde gevallen voorkomen dat jongeren worden opgesloten in gemeenschapsinstellingen. Dat maakt de herintegratie gemakkelijker voor de jongere, want hij of zij kan thuis blijven wonen en naar zijn vertrouwde school blijven gaan. Bovendien bestaat huisarrest momenteel al als maatregel. Elektronisch toezicht kan het werk van de politie, die nu tijdens patrouilles het huisarrest moet controleren, dus verlichten”, besluit Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is