De hervorming voorziet geen enkele vorm van verscherpte controle op of transparantie van de geloofsgemeenschappen. Van een concreet verbod op buitenlandse inmenging is al helemaal geen sprake: een grote gemiste kans en bijzonder riskant. “Ik vrees de groeiende invloed van fundamentalistische religies onder buitenlandse invloed in Brussel. Zij zullen die hervorming als een buitenkans zien om onze Westerse samenleving te infiltreren en ondermijnen”, zegt Vanden Borre.

Lagere drempel, meer centen

De drempel voor erkenning wordt bijzonder laag gelegd. Een lokale geloofsgemeenschap moet drie jaar op een lijst staan en wordt dan quasi automatisch erkend. “We moeten net permanent de vinger aan de pols houden en toezien of buitenlandse predikers onze democratische rechtsprincipes en fundamentele mensenrechten respecteren. Dat is vandaag nog te weinig het geval en zal nog achteruitgaan met deze ordonnantie. Het gewest komt voor 30 procent van de uitgaven van de geloofsgemeenschappen tussen. Maar als meerdere lokale geloofsgemeenschappen beslissen zich te verenigingen (lees: fuseren), neemt het gewest 40 procent van de uitgaven op zich. Het is ironisch dat men samenwerking stimuleert, terwijl dat voor gemeentebesturen een groot taboe blijft”, merkt Vanden Borre op.

Geen ‘win for life’ in Vlaanderen

In Vlaanderen biedt het ontwerp van decreet een veel duidelijker kader. “Wat wordt in gebedshuizen gepredikt? Hoe worden ze gefinancierd? Een erkenning is geen ‘win for life’ meer: we zorgen voor versterkte controle en remediëring, ook na de erkenning. Dat zal gebeuren door de nog op te richten Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate. “We stellen jammer genoeg vast dat bepaalde buitenlandse regimes religie misbruiken om gelovigen te infiltreren en onze samenleving te vergiftigen met een haatdragend discours. Daarom nemen we scherpe maatregelen om dat tegen te gaan”, vult Vlaams parlementslid Maaike De Vreese aan.

Krachtig Brussels signaal ontbreekt

Toch lijkt men zich in Brussel van geen kwaad bewust. Vanden Borre: “Wat de Brusselse hervorming vooral ontbreekt, is een krachtig signaal: zij die de spelregels van onze samenleving niet respecteren, kunnen hun erkenning verliezen en sancties verwachten. Een expliciet verbod op buitenlandse inmenging is absoluut noodzakelijk, maar daarvan ontbreekt elk spoor in deze hervorming. In een kosmopolitische stad als Brussel, waar verschillende culturen en religies met elkaar samenleven, is geen plaats voor negatieve beïnvloeding van Brusselse burgers via religie”, waarschuwt het N-VA-parlementslid, die amendementen ter zake heeft neergelegd.