Geloofsgemeenschappen + Michael Freilich

De opperrabijn van de Antwerpse Joodse gemeenschap Pinchas Padwa, imam Nordine Taouil en pastoor Rik Hoet kwamen donderdag op uitnodiging van Kamerlid Michael Freilich samen in het federaal parlement. Na afloop van die vergadering lazen ze een gemeenschappelijke verklaring voor waarin ze opriepen tot eenheid en solidariteit en zich verzetten tegen terreur.

Niet laten leiden door extremisme

De drie grote geloofsgemeenschappen waarschuwen ook voor de gevolgen van het Israëlisch-Palestijns conflict op onze samenleving. "Laten we geen conflicten van elders importeren en ons leven niet laten leiden door extreme ideeën en standpunten. In dit land zijn wij allen medeburgers, buren, vrienden en/of handelspartners", klonk het onder meer. "Het is makkelijk om jezelf te verstoppen als het moeilijk is en het doet ons pijn als onschuldige mensen sterven, maar we moeten opkomen voor vrede en tegen haat zaaien. België is ons land en we hebben elkaar nodig", vulde Taouil nog aan.

Openbare steun Hamas verbieden

In zijn tussenkomst in de Kamer wees Michael Freilich op een ander belangrijke kwestie, die meer aandacht verdient van de federale regering: “De vrijheid van meningsuiting kent een belangrijke grens en dat is deze: oproepen tot geweld is ontoelaatbaar. Want als zulke meningsuitingen wél getolereerd worden, weten we allemaal wat er komt: geweld. Daarom moeten zulke oproepen worden verboden. Wat we dit weekend in Brussel zagen gebeuren op een niet-toegelaten manifestatie waren vlaggen van Hamas, openlijke steunbetuigingen aan Hamas en aan de Hamas-terreur. Ik mag hopen dat de veiligheidsdiensten bijhouden wat er gebeurt in zulke ontoelaatbare manifestaties.”