Blufpoker of no deal?

Bourgeois ziet twee mogelijke verklaringen voor Johnsons plotse demarche. “Ofwel wil is het blufpoker voor een betere onderhandelingspositie, ofwel stevent hij af op een harde brexit.” Geert Bourgeois herhaalde dat bij een harde brexit de economische schade voor Vlaanderen groot zal zijn. “Bij een no deal moeten we onze wetgeving herzien”, zei Bourgeois, erop hamerend dat de wereld nood heeft aan stabiliteit en sterke handelsakkoorden.

Regeringsvorming: iedereen blokkeert iedereen

Geert Bourgeois werd ook gepolst naar zijn kijk of de federale regeringsvorming. Hij stelt zich afwachtend op. “Ik ben sceptisch. Voor de camera’s lijkt het één hechte vriendenclub, maar ik stel vast dat ze niet in staat zijn om een kandidaat-premier als formateur aan te duiden. Iedereen blokkeert iedereen.” 

Beluister Geert Bourgeois in De Ochtend.