De maatregel is van toepassing op elke hinderpremie die vanaf 1 januari 2018 wordt toegekend. Zowel premies die ondernemers ontvangen ter compensatie van de vermindering van de beroepswerkzaamheid als naar aanleiding van de stopzetting ervan genieten van de vrijstelling.

Een bijkomend voordeel is dat de gewesten bij het bepalen van de premie de eventuele belasting hierop niet meer moeten verrekenen. Dat spaart tijd en geld uit voor hen.