Grote verschillen in tempo van uitbetaling

Het is een goede zaak dat de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid versoepeld zijn, op die manier kan er snel gehandeld worden tijdens deze crisis. Maar vandaag blijkt dat er nog altijd grote verschillen zijn in het tempo van de uitbetaling van het vervangingsinkomen. Wie niet is aangesloten bij een vakbond kan voor de uitbetaling van een werkloosheidsuitkering terecht bij een overheidsinstelling: de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen. Alleen is het daar flink langer wachten op een uitbetaling.

Overheid trager dan vakbond

Die problemen slepen al bijna een jaar aan. De Hulpkas wordt mee beheerd door de vakbonden. Tegelijk hebben die vakbonden zelf baat bij laattijdige uitbetalingen door de Hulpkas. Zo kunnen ze werklozen er alsnog van overtuigen om, in ruil voor een snellere uitbetaling van hun uitkering, toch lid te worden van de vakbond. “Het is onaanvaardbaar dat mensen die ervoor kiezen om niet aan te sluiten bij een vakbond gestraft worden voor deze vrije keuze. Ook zij moeten op tijd hun rekeningen kunnen betalen. Ook zij hebben dus recht op een tijdige uitbetaling van hun vervangingsinkomen. Dat de overheid er zelf voor zorgt dat tijdelijke werklozen, die elke euro goed kunnen gebruiken, in financiële problemen komen, kan echt niet”, besluit Anseeuw.