Federale overheid die niet-vakbondsleden zonder inkomen zet, is onaanvaardbaar

Door Björn Anseeuw op 30 december 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen
Björn Anseeuw

Duizenden mensen die tijdelijk werkloos zijn, krijgen hun vervangingsinkomen niet op tijd uitbetaald. “Al sinds het begin van de coronacrisis loopt de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen hopeloos achterop. Al negen maanden belooft de federale regering beterschap. Toch hebben duizenden tijdelijke werklozen die zich tot de Hulpkas richten, vandaag nog altijd geen cent gezien Terwijl zij die aangesloten zijn bij een vakbond het geld veel sneller op hun rekening zien verschijnen. Elke tijdelijke werkloze moet zijn huur op tijd betalen. Het is onaanvaardbaar dat de overheid dit voor heel wat niet-gesyndiceerden onmogelijk maakt,” zegt Kamerlid Björn Anseeuw.

Grote verschillen in tempo van uitbetaling

Het is een goede zaak dat de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid versoepeld zijn, op die manier kan er snel gehandeld worden tijdens deze crisis. Maar vandaag blijkt dat er nog altijd grote verschillen zijn in het tempo van de uitbetaling van het vervangingsinkomen. Wie niet is aangesloten bij een vakbond kan voor de uitbetaling van een werkloosheidsuitkering terecht bij een overheidsinstelling: de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen. Alleen is het daar flink langer wachten op een uitbetaling.

Overheid trager dan vakbond

Die problemen slepen al bijna een jaar aan. De Hulpkas wordt mee beheerd door de vakbonden. Tegelijk hebben die vakbonden zelf baat bij laattijdige uitbetalingen door de Hulpkas. Zo kunnen ze werklozen er alsnog van overtuigen om, in ruil voor een snellere uitbetaling van hun uitkering, toch lid te worden van de vakbond. “Het is onaanvaardbaar dat mensen die ervoor kiezen om niet aan te sluiten bij een vakbond gestraft worden voor deze vrije keuze. Ook zij moeten op tijd hun rekeningen kunnen betalen. Ook zij hebben dus recht op een tijdige uitbetaling van hun vervangingsinkomen. Dat de overheid er zelf voor zorgt dat tijdelijke werklozen, die elke euro goed kunnen gebruiken, in financiële problemen komen, kan echt niet”, besluit Anseeuw.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is