De leerstraffen of gedragstrainingen focussen op de denkbeelden en gebrek aan sociale vaardigheden die aan de basis liggen van agressief gedrag. Ook het tekort aan normbesef en empathie worden aangepakt. Erkenning van het onaanvaardbare gedrag en probleemoplossende vaardigheden zijn de sleutels om agressie te stoppen.

Geen excuus voor agressie

“We moeten er geen doekjes om winden. In veel gevallen van agressie tegen hulp- en dienstverleners spelen alcohol en/of drugs een belangrijke rol. Maar ook bij dat soort incidenten, speelt de fundamenteel asociale basishouding van een geweldpleger een rol. Niet iedereen met een glas te veel op voelt de nood om een politieagent of ambulancier te lijf te gaan. Drank kan dan wel de remmingen wegnemen om over te gaan tot gewelddadige gedrag, het is zeer zelden de enige oorzaak. En het is zeker geen excuus voor agressie”, stelt minister Demir.

Nooit aan wennen

“Ik hoop dat de rechtbanken van deze formule gebruik gaan maken als een wapen tegen geweld, boven op een strengere bestraffing voor geweldplegers. Ik begrijp de frustratie van verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties die vinden dat er op de parketten een soort gewenning optreedt tegen dit type geweld. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Hier mogen we als maatschappij nooit aan wennen. En dat is in ons eigen belang. Wanneer mensen afhaken als ambulancier na de zoveelste geweldpleging, komt de algemene hulp- en dienstverlening uiteindelijk zelf in het gedrang.”