Scholen, maar ook bedrijven en andere organisaties, toonden het voorbije jaar veel interesse in het Excellentiefonds. Wegens succes wordt het fonds nu dus uitgebreid. “Excellentie is géén vies woord’ zegt Weyts. “We moeten excelleren net aanmoedigen en belonen. Ook in het BSO en TSO is er een grote drang om uit te blinken. Met deze extra middelen willen we dat maximaal ondersteunen.” 

Complexloos kiezen voor ambitie

Scholen, bedrijven, beroepsfederaties en andere organisaties krijgen nu tot en met 25 maart de tijd om een project in te dienen bij het Excellentiefonds. “In het verleden lag de focus vaak op een gelijkheidsstreven en jammer genoeg ging dat soms ten koste van de even belangrijke focus op excelleren en ambitie. Soms ging men competitie tussen leerlingen zelfs verdacht maken, terwijl een prestigieuze wedstrijd net het beste uit onze leerlingen kan halen”, zegt Weyts. “Het Excellentiefonds kiest complexloos voor ambitie, voor onze uitblinkers en voor het volledige potentieel dat in leerlingen zit”.