“Het is een goede zaak dat de minister een evaluatie heeft besteld, want het gevoel leeft in Vlaanderen dat onze procedures te lang lopen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Inez De Coninck.

De omgevingsvergunning is de bundeling van de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. Door deze vergunningen samen te smelten tot één vergunning wil de overheid zorgen voor een geïntegreerde en eenvoudige procedure met het principe van onbepaalde duur. Deze procedure moet een kwalitatief en oplossingsgerichte dienstverlening bieden aan de burger.

Met de huidige evaluatie wil men nagaan of het invoeren van de omgevingsvergunning er daadwerkelijk in slaagt de verwachting in te lossen en waar ze zo nodig bijgestuurd moet worden. Daarnaast zal nagegaan worden of de hervorming beantwoordt aan de algemene principes van de Vlaamse regering, zoals eenvoudige en oplossingsgerichte procedures met rechtszekerheid, die ook een effectieve en efficiënte inspraak voorzien.

Bij de evaluatie zullen ook ervaringen van betrokkenen worden meegenomen en zal ook een benchmark van buurlanden en -regio’s (op het vlak van doorlooptijden en oplossingstechnieken) gebeuren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Inez De Coninck is benieuwd naar het resultaat van de benchmark. “In Vlaanderen leeft het gevoel dat onze procedures te lang duren. Het zal goed zijn om te weten of dat effectief zo is in vergelijking met andere landen of regio’s.”

Uit het antwoord van minister Demir blijkt dat er meerdere offertes werden ingediend door onderzoeksbureaus. De onderhandelingsprocedure liep tot 15 oktober, zodat de studieopdracht dit jaar al van start kan gaan. Het definitieve eindrapport wordt voorzien tegen de zomer van 2021.