De huidige Europese digitale regelgeving is hopeloos verouderd. Momenteel geldt nog steeds de 20 jaar oude richtlijn elektronische handel. Sindsdien is het aantal digitale platformen en diensten geëxplodeerd, denk aan Amazon, Facebook, AirBnB, ... Bovendien is het de hoogste tijd voor een wettelijk kader waarin innovatieve digitale bedrijven kunnen groeien.

Transparantieverplichting: een goede zaak

Het vandaag gepubliceerde voorstel bevat onder meer broodnodige verstrengde transparantieverplichtingen voor online tussenpersonen. Deze zijn nog strenger voor zeer grote platformen (van meer dan 45 miljoen gebruikers per maand).

Wie bijvoorbeeld op een platform een advertentie te zien krijgt, moet weten:

  • dat het een advertentie is
  • van wie die advertentie komt
  • waarom zij/hij die advertentie krijgt.

Wanneer de consument online iets koopt, moet de tussenpersoon heel wat informatie verschaffen over de oorspronkelijke aanbieder.

“Het is een uitstekende zaak dat de verantwoordelijkheid van alle online tussenpersonen duidelijk geregeld wordt. Zo is de consument beter gewapend om goed geïnformeerd te handelen op het internet”, meent Europees parlementslid Geert Bourgeois.

Kmo’s niet verstikken

Het is een goede zaak dat de zwaarste transparantieverplichtingen niet gelden voor de kleinste ondernemingen, maar de vraag is of dat volstaat en of de lasten voor kmo’s niet te zwaar zullen zijn. De N-VA zal er bij de behandeling van dit voorstel nauw op toezien dat ook kleine ondernemingen met meer dan 50 medewerkers niet verstikt worden door zware bijkomende administratieve en kostenverhogende lasten. De digitaledienstenwet mag zijn doel niet voorbijschieten: transparantie en groei van digitale bedrijven moeten hand in hand gaan.

Efficiënter bestrijden van illegale inhoud

Het voorstel bevat ook efficiëntere en duidelijkere mechanismen om illegale inhoud te melden en te verwijderen. De N-VA zal erover waken dat de juiste balans met de vrijemeningsuiting behouden blijft.