Europees terugkeerdocument belangrijke stap in efficiënt asielbeleid

Door Helga Stevens op 15 september 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid, Europees Parlement
Europees terugkeerdocument belangrijke stap in efficiënt asielbeleid

Het Europees Parlement heeft een nieuw Europees terugkeerdocument goedgekeurd. “Een belangrijke nieuwe stap naar een efficiënt asiel- en migratiebeleid”, vindt Europarlementslid Helga Stevens. “Een stevig terugkeerbeleid moet immers centraal staan in elk succesvol asielbeleid. Dit gestandaardiseerde document kan daarin een belangrijk instrument zijn. Maar dan moet Europa ook wel dringend inzetten op het sluiten van nieuwe terugnameakkoorden. Dan kan de EU-kustwacht ook zelf pushbacks uitvoeren naar Afrikaanse landen rond de Middellandse Zee.” Vandaag helpt die kustwacht de Griekse overheid al met het terugsturen van afgewezen asielzoekers naar Turkije.

“Op dit moment keert slechts ongeveer dertig procent van de economische migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers effectief terug naar hun land van herkomst”, stelt Stevens vast. “Dat percentage moet drastisch omhoog om het draagvlak te versterken voor vluchtelingen die wél recht hebben op onze bescherming.”

Terugnameakkoorden

De ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR-fractie, waar de N-VA deel van uitmaakt, speelde een leidende rol in de onderhandelingen rond dit dossier. Het nieuwe terugkeerdocument bewijst volgens Stevens dat Europa stilaan de N-VA-visie deelt dat er bovenal nood is aan een steviger grenzenbeleid, gekoppeld aan een focus op terugkeer en een efficiënter veiligheidsbeleid.

Het vorige document dateerde reeds uit 1994 en kon makkelijk worden gekopieerd. “Veel landen van herkomst accepteerden het daarom niet. Dit nieuwe document valt veel moeilijker na te maken”, verklaart Stevens. “Nu wordt het gebruik ervan een centraal punt in de terugnameakkoorden tussen de EU en de migratielanden.”

Geen wondermiddel

Stevens waarschuwt wel dat dit terugkeerdocument geen wondermiddel is om de asielinstroom naar Europa te verminderen: “Europa moet blijven inzetten op het pushbackbeleid, investeren in de herkomstlanden én een maximumlimiet instellen voor het aantal asielzoekers dat naar Europa kan komen. Maar dit nieuwe Europese terugkeerdocument zal het administratieve terugkeerproces van afgewezen asielzoekers alleszins vergemakkelijken”, besluit zij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is